Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE  O UPLATNENÍ  PRÁVA SPOTREBITEĽA  NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU A ZMLUVY UZAVRETEJ MIMO PREVÁDZKOVYCH  PRIESTOROV OBCHODNÍKA 

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy      

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Toto právo  nemáte len v prípade, že   predmetom  zmluvy je dodanie tovaru vyrobeného podľa špecifikácie spotrebiteľa  alebo tovaru vyrobeného na mieru. 

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa

  1. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme tovar,
  2. keď Vy alebo Vami určená tretia osoba okrem dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný ( to platí pri dodaní viacerých tovarov). 

Od zmluvy je možné  odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

Máte právo odstúpiť od zmluvy len vo vzťahu ku konkrétnemu produktu. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením  napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu: PROFI – STAR s.r.o. so sídlom na Kavečianskej ceste 8/A, 040 01  Košice, IČO: 46 258 060, e-mail: predaj@elektrostar.sk tel.č.: 0910 191 323.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza  na našej webovej stránke www. elektrostar.shop, jeho použitie však  nie je povinné.

 Ak máte záujem,  môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom nášho webového sídla www.elektrostar.shop. Ak využijete  túto možnosť, prijatie odstúpenia  od zmluvy Vám  bezodkladne potvrdíme na trvalom médiu (e-mailom).    

 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy 

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili  v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na  dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.  Platby Vám budú vrátené najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám  bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy.  Úhrada  bude uskutočnená  rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

S vrátením platby môžeme čakať do vrátenia tovaru späť na našu  adresu alebo do preukázania, že ste tovar odoslali späť, podľa toho, čo nastalo skôr. 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste do našej prevádzky na Kavečianskej ceste č. 4 v Košiciach, alebo na Južnej triede  č. 74 v Košiciach najneskôr  do 14 dní odo dňa uplatnenia  práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak   tovar odošlete späť pred uplynutím 14 dňovej lehoty

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 4,90 Eur.  

Vyššie uvedené neplatí, ak Vám písomne ( e-mailom, alebo sms správou) oznámime, že tovar  u Vás  vyzdvihneme. V takom prípade znášame náklady na vrátenie tovaru my. My tiež zodpovedáme za dodržanie lehoty  na vrátenie tovaru. 

Vy zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru  v dôsledku zaobchádzania  s ním iným spôsobom, než aký je potrebný  na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.